Hvězdná analýza

Staňte se sami sobě tou nejzářivější hvězdou.

Smyslem analýzy je uvědomit si, jaký postoj mám k nejdůležitějším životním oblastem.
Mohu pak efektivně určit směr dalšího vzdělávání a směřování pozornosti.

Hvězdná analýza podpoří harmonii ve Vašem životě, a to proto, že oblasTi nejsou oddělené, ale propojené.
Vztahy doma ovlivňují Vaše zdraví a Vaše zdraví ovlivňuje schopnost vydělávat peníze.

Krok 1 - Uvědomění aktuálního stavu

Dosažení cíle je možné v případě, že víme, kde se nacházíme.
Můžeme pak najít tu nejjednodušší cestu.

Stáhněte si pracovní list a vyplňte ho. Při vyplňování je důležité mít chvíli pro sebe.
Přesněji tak určíte, jak se v dané oblasti cítíte a analýza bude mít výrazně větší přínos.

Krok 2 - Usměrnění pozornosti

Teď víte, na kterých oblastech chcete zapracovat. 
Dalším krokem je určit si, čemu se v dalším rozvoji věnovat - stanovit si, jak chci, aby vypadal obraz v jednotlivých životních oblastech.

U oblastí, kde nemáte číslo 10 si položte následující otázky:

Co by se muselo stát, abych měl/a pocit z této oblasti na 10?
Jaké by to bylo, kdybych se ohledně této oblasti cítil/a na 10?

Odpovědi si zapište.

Krok 3 - Uskutečnění záměru

Gratuluji! Hvězdnou analýzu máte za sebou.
Víte, v jaké oblasti se chcete posunout, co Vám k tomu pomůže a jak se chcete cítit.
Můžete se věnovat vlastnímu rozvoji - vybrat správnou knihu, navštívit kurz nebo se rozhodnete tvořit.

Cílem Selfness Institutu je inspirovat a průvádět Vás na dobrodružné cestě k sobě.
Vyberte si jednu z následujících oblastí na které chcete zapracovat nejvíce:  PŘIPRAVUJEME

 

 

Rozdáváme bohatství

Selfness Institut