Lektor dalšího vzdělávání

Samostatný kurz lektor dalšího vzdělávání je nově připraven v termínu 29.2.-1.2.2020.

Vždy od 10 - 16 hodin (s polední přestávkou na oběd)

Místo konání: Praha, konkrétně bude doplněno podle počtu účastníků

Lektor: Mgr. Dana Vítův

- intenzivní dvoudenní certifikovaný kurz, na jehož konci budete znát vše, co potřebuje ke své profesi úspěšný moderní lektor

 

Kurz lze brát jako:

A) další vzdělávání jednotlivce v rámci osobního seberozvoje bez složení zkoušky (získané informace a dovednosti lze uplatnit v zaměstnání i soukromém životě)

B) přípravný - pro akreditovanou autorizační zkoušku (pro váš kariérní růst)

 

Po absolvování intenzivního kurzu získávají absolventi certifikát a následně, pokud chtějí, mohou složit akreditovanou autorizační zkoušku pro získání profesní kvalifikace.

Přihlášení ke zkoušce vám, po dohodě s vámi, zařídíme u specializovaného pracoviště v Karlových Varech, se kterým spolupracujeme

Zkouška probíhá v Karlových Varech nebo i v Praze, není povinná, ale doporučujeme ji. Díky ní se uplatníte lépe na trhu práce jako akreditovaný odborník, a to bez dlouhého studia pedagogických dovedností.

 

Pro koho je kurz vhodný?

- pro zájemce o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání" podle Národní soustavy kvalifikací
- pro zájemce o lektorskou činnost
- pro lektory dalšího vzdělávání
- pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své pedagogické, lektorské dovednosti
- pro ty, kteří chtějí umět lépe komunikovat
- pro ty, kteří vzdělávají, učí či rozvíjejí dospělé
- pro učitele, lektory začínající i pokročilé manažery i jiné vedoucí pracovníky, kteří předávají zkušenosti a vedou tým
- pro moderátory, personalisty
- pro všechny, kdož mají ve své pracovní náplni školení a vzdělávání zaměstnanců
- pro lidi, kteří veřejně vystupují před dalšími lidmi a chtějí si zlepšit své vystupování i slovní přednes

Co se v kurzu naučíte?

Vše, co je potřebné k profesi úspěšného a moderního lektora a zároveň vše, co absolvent kurzu musí prokázat u případné následné zkoušky

Témata:

kdo je lektor a jeho kompetence ve vzdělávání
osobnost lektora (vzhled, vystupování)
role lektora ve vzdělávání dospělých (lektor, kouč, mentor, konzultant, supervizor, mediátor, metodik aj.)
příprava lektora na výuku: cílová skupina, obsah vzdělávání a jeho struktura, výukové prostory a vybavení, didaktická technika, učební pomůcky v lektorské praxi, metodika
analýza vzdělávacích potřeb (příprava, realizace, evaluace)
postup výuky: verbální a neverbální komunikace, strukturace řeči, představení lektora a účastníků, organizace kurzu a tématu výuky, výuka a její strukturace, ukončení výuky, školení, kurzu
formy a metody vzdělávání dospělých: motivace ke vzdělávání, didaktické zásady ve výuce - názornost, propojení teorie a praxe, individuální přístup, zpětná vazba, přiměřenost, aktivita, trvalost, komplexnost, soustavnost, vědeckost
tradiční a moderní metody ve vzdělávání dospělých
jak sestavit hodinu, kurz, seminář, výklad aj.
jak vytvořit prezentaci
jak řešit obtížné situace při vzdělávání
PR a finance v práci lektora
mobilní technologie ve vzdělávání
základy historie pedagogiky a vzdělávání
Kurz obsahuje teoretickou i praktickou výuku.

Cena kurzu: 8900,- Kč

ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL SELFNESS INSTITUTU  4450,- Kč

Platba se hradí najednou a v případě neúčasti na kurzu se nevrací. V případě, že máte kurz již zaplacený a nemůžete se dostavit, pak lze kurz absolvovat v jiném vypsaném řádném termínu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty pracovní materiály.

V ceně kurzu není zahrnuta případná akreditovaná autorizovaná zkouška (její cenu si stanovují specializovaná autorizovaná pracoviště v rozmezí 3 000 - 4 500 Kč).