Face Yoga Method


60 min kurz


600 Kč

Náš obličej je bezesporu významnou vstupenkou a vizitkou při kontaktu s vlastním okolím. Je v něm zrcadlen náš styl života, od nastavení hlavy s našimi myšlenkami až po srdci a duši.
Nemůžeme zabránit stárnutí, ale můžeme ho oddálit, zpomalit!
JAK?

Uvědomme si nejdříve pár faktů:

  • Newtonův gravitační zákon je platný pro nás všechny na této Zemi. Působí i na naše tělo. Gravitace ovlivňuje i na náš obličej! S přibývajícími roky nám klesají víčka a koutky úst, zmenšují se nám oči, tvoří se váčky pod očima, povolují se nám tváře, objevuje se dvojitá brada.
  • Stejně jako naše celé tělo je složeno ze svalů, i v našem obličeji je více jak 30 párových svalů.
  • Pokud svaly nepoužíváme, svaly atrofují, mizí.
  • Stářím se nám zpomaluje metabolismus, obnova kůže, atd.

FYM je součástí velké rodiny názvem JÓGA. Nejvyšším cílem jógy je stavba a dosažení sebepoznání a sebedisciplíny (-kázně).
FYM je neinvazivní přirozená cesta bez skalpelu, bez botoxu nebo jiných bolestivých (nebezpečných) metod.
Je souborem jógových cvičení, masáže a akupresury pro obličej a tělo.
Pravidelným cvičením můžeme dosáhnout fyzických a mentálních změn, jako je například sebepoznání, sebepřijetí a sebeláska.

Mezi fyzickými změnami při pohledu v zrcadle na sebe objevíme mladistvější vzhled, zářivou pleť, pevnější linie a symetrii v obličeji. Tím jsme opět u zvýšeného sebevědomí.

 

V oblasti Face Yogy se nejedná pouze o práci se svaly obličeje, ale o probouzení vlastní tváře a celé své bytosti. O probuzení vlastní vášně a  žít v ní. Žít v plné síle. Žít naplno. Vědomě. S radostí.
V souvislosti s jógou obličeje se paralelně pracuje s ženskou myslí, podporuje se osobní vědomí a spolupracuje se na vlastním uvědomění se. Podporuje se vnímání vlastní hodnoty a společné se hledá účel vlastní existence.

 

O obličej se my ženy zpravidla staráme stylem „ranní expresní make-up, večer odlíčíme a 1 krát měsíčně si užijeme péči v kosmetickém salonu“.
Face Yoga nás probouzí k denní péči o tuto významnou část naší bytosti.

 

A co jiného ještě k zamyšlení se? V počátku praktikování FYM jsem si vzpomněla na setkání s jednou kamarádkou. Psal se rok 2008, ona byla právě po face-lift plastické operaci. Uvědomila jsem si další podstatný fakt. Jak dlouho může být spokojena a šťastná s výsledkem chirurgického zákroku, pokud je bez následné péče o svůj obličej, jako je například face yoga? Další plastická operace nebo botox?

 

Jednoduše řečeno FYM mi dává jednoznačný smysl jako významná součást mozaiky celostní péče a perfektně mi zapadá do zmíněného mnou respektovaného stylu života „Kalokaghatia“.
Baví mne pozorovat lidi okolo sebe, baví mne pozorovat pohyby lidí, jejich nonverbální řeč, jejich mimiku, jejich náladu ve tváři.
Na mých trénincích je pro mne vždy výzva, pokud přijde klient unavený, se špatnou náladou. Na závěr mám v sobě vždy obrovskou radost, pokud tato osobnost odchází s úsměvem, nadšená, s radostí v usmívajících se očích, spokojená, že mezi nás přišla, že přišla na mou lekci.

Baví mne pomáhat lidem tvarovat svá těla  a  tvarovat své myšlení. Baví mne být osobní inspirací. Baví mne provokovat lidi okolo sebe v dobrém slova smyslu. Aby se probudili, otevřeli oči a začali si život užívat. Zapomněli na to, že jsou jakousi uplakanou obětí.

Ba právě naopak. Každý z nás osobně jsme odpovědni za svůj život, jak si jej nastavíme  a prožijeme.

 

Zvu vás proto na tuto dobrodružnou cestu sama k sobě odměněnou zářivým úsměvem a jiskrou v očích a znovuobjevené vášni žít naplno.

 

P.S. Ačkoli zde mnohdy zmiňuji ženský svět, tato péče a filozofie vyrovnaného bytí je poplatná i pro svět mužů. Jsem zcela přesvědčena, že i muži dokážou najít plnou spokojenost své fyzické existence v pevně vytvarovaném těle a péčí zářící tváři, vyrovnané duši. Záleží jen na něm, zda se této možnosti a příležitosti otevře. Rozhodně skvělý pocit stojí za investované úsilí.

Další lektoři

Výběr podle oblasti