Jak zvládat stres nejen v práci? Jak si udržet vnitřní klid i za neklidných okolností? 


3h workshop


9 000 Kč

Termín:
budu moct nabídnout od 7. 9., předběžně listopad – prosinec

Co si účastníci odnesou:
Účastníci si zvědomí psychologické principy pro zvládání stresu a prakticky si osvojí konkrétní metody pro udržení klidné mysli i v neklidných podmínkách.

Anotace:

Východiskem workshopu je zmapování vlastních strategií, s jakými lidé přistupují ke „stresovým situacím“, respektive k prožívání stresu (nejen) v kontextu práce. Smyslem je plně si uvědomit vlastní vliv na své prožívání a posílit dovednost zachovat si klid i za nepříznivých okolností. Představíme si postupy a metody zaměřené na zvládání stresu na úrovni tělesné (práce s dechem a všímavostí), psychické (práce s přesvědčeními, přerámování situace apod.) i na úrovni chování (samotné řešení emočně vypjatých situací). Zaměříme se na posílení konstruktivních strategií a obohacení vlastního přístupu o další užitečné techniky. Budeme hledat způsoby, jak nahradit již nefunkční vzorce prospěšnějšími

Další lektoři

Výběr podle oblasti