Růstové myšlení aneb jak sám sebe rozvíjet a stávat se lepší verzí sebe sama?


4h workshop


12 000 Kč

Termín:
budu moct nabídnout od 7. 9., předběžně listopad – prosinec

Co si účastníci odnesou: Účastníci proniknou do svého nastavení mysli v různých oblastech života (schopnosti a dovednosti, osobnostní a vztahové charakteristiky…). Uvědomí si limity své mysli a naučí se zaujímat růstový mindset i v oblastech, kde byli dosud „fixně“ nastavení na nemožnost seberozvoje a zlepšení.

Anotace:

Workshop je určen pro ty, kdo se chtějí rozvíjet v nejrůznějších oblastech svého života, a přejí si překonat překážky, které jim zatím stojí v cestě. Po bližším prozkoumání se ukazuje, že   mnohdy i to, co se na první pohled jeví jako „objektivní bariéra“ (a pro nás zdůvodnění a omluva, proč něco nejde a proč rezignujeme), je založeno na našem přesvědčení, které stačí přenastavit. Součástí workshopu je zmapování vlastního natavení mysli a vzorců, které nám v rozvoji ne/prospívají. Základními pilíři jsou sebereflexe a prožitky – vědomé všímání si schémat, která „naskakují“ v hlavě a promítají se do našeho jednání. K tomu jsou využity i praktické úkoly a „minihry“, které dávají příležitost nastavení mysli přímo „zachytit v akci“ a přerámovat nefunkční přesvědčení na prospěšnější. Cílem je otevřít účastníkům cestu k tzv. růstovému nastavení mysli, které pomáhá naplno vytěžit životní zkušenosti, získat kuráž pro zvládání nových situací a učit se z nezdarů.

Co mi můj vnitřní hlas říká, když stojím před novým úkolem? Jak se stavím k situacím, v nichž nemám jistotu úspěchu? Jaké automatické reakce mi naskakují? Co mi běží hlavou, když si najednou nevím rady? Dovolím si chybovat? Užívám si už cestu, nebo se fixuji jen na výsledek? Využívám neúspěch ke svému prospěchu, nebo se snadno nechám zabrzdit? Smyslem workshopu je posílit růstové myšlení, které je základním předpokladem pro jakékoliv životní učení.

Další lektoři

Výběr podle oblasti