Zvládání konfliktů aneb jak se v klidu dohodnout?


4h workshop


12 000 Kč

Termín:
budu moct nabídnout od 7. 9., předběžně listopad – prosinec

Co si účastníci odnesou:
Účastníci získají psychologický vhled do konfliktních komunikačních situací a porozumí jejich dynamice. Naučí se odlišovat věcnou a emoční složku komunikace a volit adekvátní komunikační styl v souladu s výsledkem, kterého chtějí dosáhnout. Osvojí si konkrétní techniky pro dosažení dohody s komunikačním partnerem.

Anotace:

Konflikty jsou přirozenou součástí života. Důvodem, proč obtížně dosahujeme dohody s druhými, nemusejí být ani tak rozdílné zájmy samy o sobě, ale špatně zvolený styl vyjednávání. Tlak vytváří protitlak. Útok předznamenává obranu. Jednostranné ústupky přinášejí frustraci. Život založený na kompromisech nepřináší naplnění. A útěkem se vzdáváme odpovědnosti i vlivu. Jak z toho ven? Jak dosáhnout win-win řešení, kde jsou obě strany spokojené? Řešením je komunikace, která se zaměřuje na poznání, pochopení a propojení perspektiv všech zapojených komunikačních partnerů. Umět rozlišit věcnou a emoční rovinu komunikace a jednat v odpovídajícím módu. Součástí workshopu jsou praktické příklady a ukázky s důrazem na aktivní zapojení účastníků, kteří si tak osvojí konstruktivní prvky komunikace (např. aktivní naslouchání, empatická reflexe, ověřování pochopení, parafráze, tzv. já-jazyk, asertivní prvky komunikace, autentičnost, …).

Další lektoři

Výběr podle oblasti