Selfness Leader

 

Zahajujeme již 5. cyklus intenzivního šestiměsíčního výcviku 01/21 - 06/21

Lektor: Mgr. Dana Vítův a lektoři, hosté, se kterými SI externě spolupracuje

 

VÝJIMEČNÝ A OJEDINĚLÝ INTENZIVNÍ A INTERAKTIVNÍ KURZ PRO VÝJIMEČNÉ LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ VÝZEV, MAJÍ ODVAHU A LÁKÁ JE DALŠÍ VÝSTUP Z KOMFORTNÍ ZÓNY 

 

KURZ STAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 3 ZÁKLADNÍCH PILÍŘÍCH:

1. OSOBNOST - rozvíjíte svou osobnost ve všech pěti životních oblastech

2. TECHNIKY - učíte se různým oborům, různým technikám, které využijete jako nástroj k sebepoznávání a seberozvoji

3. VEDENÍ LIDÍ - LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI- naučíte se umění přednášet, organizovat kurzy, semináře, vytvářet si podklady, materiály a umět využít všechny schopnosti a dovednosti lektora tak, abyste byli těmi nejlepšími ve svém oboru (využijete to v zaměstnání, v osobním životě nebo v podnikání)

 

Toto studium, výcvik a tréninky uvítá pro svou praxi:

happiness manager - HR manager - vedoucí pracovník - leader - lektor - manager - pedagog - terapeut - ale i další profese, osoby, které se věnují sobě a svému sebepoznávání

 

Dále vítáme:

nadšence osobního rozvoje, kteří touží po životní rovnováze

lidi, kteří se rozhodli pro profesní změnu (chcete pracovat s lidmi, vést terapie, pořádat své kurzy, semináře)

lidi, kteří vedou týmy a jde jim o harmonické vztahy nejen v rovině pracovní, ale i v rovině osobní 

CÍLEM KURZU JE:

zanalyzovat si svých 5 životních oblastí pomocí Hvězdné analýzy - zdraví, vztahy, práce, peníze, duchovní rozvoj
umět používat a umět pracovat s Hvězdnou analýzou
nahlédnout do světa psychologie
naučit se techniky, které napomáhají porozumění sama sobě a druhým
poznávat hlas sebe sama a umět ho použít i využít v praxi
být v harmonii sám se sebou a následně se svým okolím
pochopit, jak psychosomatika ovlivňuje náš život
umět pomoct v krizové situaci 
naučit se používat lektorské dovednosti v praxi - v týmu či na veřejnosti

efektivně pracovat se svým hlasem
být příkladem pro druhé
umět použít kouzlo osobnosti
umět se postavit výzvám
naučit se pracovat se svou myslí, tělem a umět využít jejich schopnosti pro cílený výkon v osobním i pracovním nasazení
efektivně pracovat se svou energií

a mnoho dalšího

 

SOUČÁSTÍ kurzu je i téma Lektor dalšího vzdělávání. Absolventi projdou lektorskou přípravou, kterou mohou zúročit zkouškou u autorizované agentury Rafael,s.r.o.

Pokud se pro ni rozhodnete (není povinná, je dobrovolná - je už mimo rámec tohoto kurzu a je zpoplatněná částkou 4300 Kč), získáte osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací

Národní soustava kvalifikací umožňuje uchazeči prokázat svoji dosaženou kvalifikaci bez nutnosti absolvování několikaleté školní přípravy.
Zkouška probíhá před komisí.
Zakončení zkoušky: účastníci obdrží osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací!

Certifikát je platným dokladem a osvědčením po celé Evropské unii

 

V kurzu Selfness Leader se věnujeme tématům:

 

Co je selfness, kdo je leader a spojení obojího - význam kurzu i pozice selfness leader

Jednota ducha a těla - Člověk jako celek - Úvod do psychologie - Psychosomatické vztahy - Pohled na východoasijské názory a zdraví - Myšlenky o problémech naší doby - Sebepoznání - Manipulace - Vztahy partnerské, osobní i vztahy k okolí - Zvládání konfliktů - Význam zrakového klidu - Význam ticha - Strach a pohled na něj - Smysl života - Pojem času - Zdraví duše - Autenticita - Co je stres, typy - Nemoci ze stresu - Metody a techniky uzdravující duši a psychiku - Meditace - Dýchání a dechová gymnastika - Vizualizace - Autogenní trénink - Hvězdná analýza - EFT - Koučink - NLP - Metody a techniky uzdravující tělo a jak nastartovat a podpořit samoléčebný proces - Automasáž - Reflexní diagnostika - Techniky mentálního léčení - Akupresurní a energetická cvičení pro tělo - Práce s energií - Pohyb a držení těla -Jak tělo ovlivňuje psychiku a opačně - Kvantování - Lektor dalšího vzdělávání - Techniky na objevení, zvýšení a udržení sebejistoty a sebevědomí - Význam pojmů sebeláska, sebehodnota, sebeúcta, sebepřijetí a práce s nimi - Význam pojmů terapeut, kouč, mentor, lektor, manažer a dalších, které leader ovládá a využívá je ve své profesi - Cíle, sebekázeň, sebeřízení - Etiketa - Pohyb a strava a další. 

 

Zahájení 6 - měsíčního výcviku a další informace k výcviku:

Základní plán setkávání a výcviků: vždy 1x sobota či neděle v měsíci, 1x společný skupinový výukový webinář (dle domluvy se studenty a lektorem), 1x v měsíci individuální setkávání s každým účastníkem výcviku osobně nebo online na 1 hodinu supervize - osobní podpora studentovi od lektora
Plánované 1. osobní setkání adeptů dne 16.1.2021 od 10 hodin
místo setkávání : Epigencentrum, Holečkova 9, Praha 5
osobní setkání ve skupině se budou konat 1 sobotu v měsíci vždy od 10 do 16h. s přestávkou na oběd a malými pauzami na svačiny
termíny společných osobních setkání všech účastníků: 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6.2021
termíny našich setkání formou webináře si domluvíme na prvním společném sezení (podle vašich možností je budeme připravovat vždy na jeden den v měsíci - navečer, večer)
další setkávání - supervizi s vámi budu mít jednotlivě s každým z vás dle vaší potřeby, a to opět jednou v měsíci
celkem se tedy uvidíme 3x v měsíci: 1x sobota, celý den všichni společně / 1x společný webinář / 1x individuální supervize podle domluvy

výcvik je zakončen předáním certifikátu o absolvování kurzu SELFNESS LEADER
po výcviku zůstáváme i nadále 6 měsíců ve spojení a budeme organizovat společné supervize - celkem tedy 12 měsíců máte ode mě mou podporu
po dobu půl roku po výcviku se budu setkávat i s vámi jednotlivě, abychom společně probrali, co vám funguje, co ne a na tom spolu zapracovali

Cena a podmínky platby za tento výcvik:

celková cena za 6 měsíců vzdělávacího výcviku je 16 400 Kč 

ALE MŮŽETE I UŠETŘIT A VYUŽÍT TĚCHTO MOŽNOSTÍ:

VARIANTA 1: plaťte najednou a odečítají se vám 2 000 Kč, tedy vaše platba za celý výcvik je 14 400 Kč 
VARIANTA 2: plaťte na 2 platby a odečítá se vám 1 000 Kč, tedy vaše celková platba je 15 400 Kč - 1. platba je do 31.12., a to ve výši 5 000 Kč, 2. platba do 31.1., a to ve výši 10 400 Kč
VARIANTA 3: rozvrhněte si platbu po částech, které sami chcete platit, přičemž maximální počet plateb je 5. První platba je výši 2000 Kč a je třeba ji uhradit do 31.12. 2021. Další platbu, vámi navrženou, platíte vždy v termínu do dalšího osobního setkání při výcviku, tj. dle termínů výcviku - celkem platíte 16 400 Kč
VYBERTE SI PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud se v průběhu studia rozhodnete, že chcete z kurzu odejít, ať už z jakýchkoliv důvodů, pak své místo, tedy i zaplacené studium, můžete předat někomu jinému. 
Pokud zaplatíte kurzovné a rozhodnete se nenastoupit do kurzu, je možné za sebe najít náhradu, aby kurzovné nepropadlo. 
Peníze se vrací jen tehdy, pokud by celý kurz byl zrušen bez náhrady nového termínu.

 

Poté, co přijde vaše platba na účet, obdržíte do emailu fakturu a také dotazník k výcviku a první pracovní materiály, které si vyplníte a zpracujete do našeho prvního sobotního setkání.

Případné dotazy zasílejte na danavituv@gmail.com nebo na whatsapp tel: 775 155 703

TĚŠÍM SE NA VÁS A NA SPOLEČNÉ TVOŘENÍ 

 

V kurzu se budeme věnovat mnoha technikám a jednou z nich je i HVĚZDNÁ ANALÝZA nejen v podobě online programu. Je to efektivní nástroj pro zjištění, kam ještě vědomě můžeme posunout náš život v pěti životních oblastech - kde jsme silní a kde můžeme provádět změny. K této technice je pro vás připraven online program a pracovní sešit. 
Zde je pár malých ukázek:

Díky této technice se už za několik minut až hodin změní váš život. V prvním kroku se změní pohled na něj a najdete mnohá uvědomění. Následné kroky poznáte a naučíte se v kurzu.